Życzenia Noworoczne!

Wszystkim przyjaciołom, darczyńcom i sympatykom SIL "Przystań" oraz tym, którzy właśnie nas poznali życzymy, by Rok 2019 był czasem radości, piękna, niezapomnianych przeżyć, wzruszeń i zachwytów oraz, by każdy dzień wypełniony był dobrocią, życzliwością i ciepłem! 

Dziękujemy za wspieranie naszych działań, zwłaszcza tych podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz potrzebujących.
Jesteśmy wdzięczni za dłonie otwarte w pomocnym geście, za gotowość bycia tam, gdzie są ci, których dotknęło cierpienie lub niedostatek, za dawanie świadectwa, że dobroć, życzliwość, solidarność, to wartości, dzięki którym można przenosić góry i sprawiać, że jaśniej świeci słońce.