O nas

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 11 sierpień 2016 Super User

Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Przystań" w Ulanowie dotyczy aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, inicjowania i wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz kultywowanie lokalnych tradycji.

SIL „Przystań” w Ulanowie działa od marca  2007 r. i liczy 28 członków. 

Swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło od realizacji projektu „Echa flisackich spławów” w ramach którego zorganizowano 2 spływy kajakowe, spotkania młodzieży z retmanami, wykonanie modelu tratwy i modeli tratewek, opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Ulanów,  napisanie i wystawienie sztuki „Od Flisu do Flisu”,  opracowanie dokumentacji zdjęciowej i relacji filmowej ze spotkań i spływów.

W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało grant na realizację trwającego 15 miesięcy projektu turystycznego „W znane i nieznane”. Działania w tym projekcie to: 2 spływy kajakowe na trasie Księżpol – Ulanów, wycieczki rowerowe po gminie dla młodzieży gimnazjalnej, opracowanie informatora turystycznego „Ulanów i okolice – trasa rowerowa po południowej części gminy”, założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego. wycieczka wielokulturowa po kresach wschodnich Podkarpacia dla młodzieży  (w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina), dwudniowa wycieczka w Bieszczady dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowywanie wystaw fotograficznych będących relacją z realizacji projektu.

 Stowarzyszenie zostało nominowane  przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do zamkniętego konkursu grantowego „Projekty Modelowe – Publikacje”. Efektem udziału w tym konkursie było opracowanie i wydanie publikacji „W znane i nieznane z Klubem Włóczykija”, opisującej metodę pracy z młodzieżą w oparciu o działania związane z turystyką oraz upowszechnienie tej metody poprzez przeszkolenie 40 osób z 20 organizacji w ramach projektu „Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija”.

Rok 2013, to udział organizacji w następnej edycji konkursu grantowego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

W ramach „Równać Szanse 2013” stowarzyszenie realizuje projekt artystyczny “Spotkajmy się na scenie”. Działania w tym projekcie to: Warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe i informatyczne dla młodzieży; zajęcia teatralne, taneczne i wokalne; systematyczna praca nad przygotowaniem spektaklu (opracowanie scenariusza, obsada, próby, scenografia, kostiumy); wyjazdy do teatru.

Stowarzyszenie może się pochwalić bazą kajakową i działaniami na rzecz propagowania turystyki 

i rekreacji.  Ważny obszar działalności stowarzyszenia to akcje charytatywne.

Organizacja podejmuje też działania na rzecz kultury i tradycji. Oprócz trzech koncertów charytatywnych, zorganizowane zostały jeszcze dwa koncerty – wigilijny i patriotyczny.

Powstały także publikacje: “Echa flisackich spławów”, w której opisanie zostały tradycje flisackie naszego regionu.  “Kronika trzech flisów” będąca transkrypcją wspomnień retmana Stanisława Zwolaka wydana w formie elektronicznej. Opis Trasy kajakowej „Śladami bobrów”, Harasiuki Ulanów w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 

Stowarzyszenie współpracuje z Zespołem Szkół w Ulanowie i Bractwem Flisackim p.w. Św. Barbary w Ulanowie.

 

Pracami Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Przystań" w Ulanowie kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą  nauczyciele Zespołu Szkół w Ulanowie. 

 

Odsłony: 9591