Otrzymaliśmy dotację w OKG Równać Szanse 2023

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań otrzymało dotację w Ogólnopolskim Konkursie Granatowym Równać Szanse 2023. Dzięki Fundacji Civis Polonus oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności ruszamy, by spełniać marzenia młodzieży!