Rekrutacja do projektu "Kuferek gier"

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 12 czerwiec 2018 Super User

Trwa rekrutacja do projektu "Kuferek gier", który będzie realizowany przez SIL "Przystań" w ramach programu "Równać Szanse 2018".
Rekrutacja jest nie lada wyzwaniem. Ale do końca czerwca powinniśmy zdążyć. W trakcie spotkania kandydaci na projektowiczów ochoczo zawiesili nowy baner, który otrzymaliśmy od Fundacji. Może ten baner przyciągnie więcej chętnych do realizacji projektu... Oby
Na razie nie poddajemy się.

 

Wesołych Świąt!

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 20 grudzień 2016 Super User

Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata, jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, jest Boże Narodzenie.

Czytaj więcej: Wesołych Świąt!

W budowie

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 27 lipiec 2016 Super User

Przepraszamy, roboty drogowe!

O nas

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 11 sierpień 2016 Super User

Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Przystań" w Ulanowie dotyczy aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, inicjowania i wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz kultywowanie lokalnych tradycji.

SIL „Przystań” w Ulanowie działa od marca  2007 r. i liczy 28 członków. 

Swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło od realizacji projektu „Echa flisackich spławów” w ramach którego zorganizowano 2 spływy kajakowe, spotkania młodzieży z retmanami, wykonanie modelu tratwy i modeli tratewek, opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Ulanów,  napisanie i wystawienie sztuki „Od Flisu do Flisu”,  opracowanie dokumentacji zdjęciowej i relacji filmowej ze spotkań i spływów.

W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało grant na realizację trwającego 15 miesięcy projektu turystycznego „W znane i nieznane”. Działania w tym projekcie to: 2 spływy kajakowe na trasie Księżpol – Ulanów, wycieczki rowerowe po gminie dla młodzieży gimnazjalnej, opracowanie informatora turystycznego „Ulanów i okolice – trasa rowerowa po południowej części gminy”, założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego. wycieczka wielokulturowa po kresach wschodnich Podkarpacia dla młodzieży  (w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina), dwudniowa wycieczka w Bieszczady dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowywanie wystaw fotograficznych będących relacją z realizacji projektu.

 Stowarzyszenie zostało nominowane  przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do zamkniętego konkursu grantowego „Projekty Modelowe – Publikacje”. Efektem udziału w tym konkursie było opracowanie i wydanie publikacji „W znane i nieznane z Klubem Włóczykija”, opisującej metodę pracy z młodzieżą w oparciu o działania związane z turystyką oraz upowszechnienie tej metody poprzez przeszkolenie 40 osób z 20 organizacji w ramach projektu „Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija”.

Rok 2013, to udział organizacji w następnej edycji konkursu grantowego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

W ramach „Równać Szanse 2013” stowarzyszenie realizuje projekt artystyczny “Spotkajmy się na scenie”. Działania w tym projekcie to: Warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe i informatyczne dla młodzieży; zajęcia teatralne, taneczne i wokalne; systematyczna praca nad przygotowaniem spektaklu (opracowanie scenariusza, obsada, próby, scenografia, kostiumy); wyjazdy do teatru.

Stowarzyszenie może się pochwalić bazą kajakową i działaniami na rzecz propagowania turystyki 

i rekreacji.  Ważny obszar działalności stowarzyszenia to akcje charytatywne.

Organizacja podejmuje też działania na rzecz kultury i tradycji. Oprócz trzech koncertów charytatywnych, zorganizowane zostały jeszcze dwa koncerty – wigilijny i patriotyczny.

Powstały także publikacje: “Echa flisackich spławów”, w której opisanie zostały tradycje flisackie naszego regionu.  “Kronika trzech flisów” będąca transkrypcją wspomnień retmana Stanisława Zwolaka wydana w formie elektronicznej. Opis Trasy kajakowej „Śladami bobrów”, Harasiuki Ulanów w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 

Stowarzyszenie współpracuje z Zespołem Szkół w Ulanowie i Bractwem Flisackim p.w. Św. Barbary w Ulanowie.

 

Pracami Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Przystań" w Ulanowie kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą  nauczyciele Zespołu Szkół w Ulanowie.